Shop

Home Pin sạc dự phòng Xiaomi 10.000mAh Pro – USB Type-C

Xiaomi 10.000mAh Pro – USB Type-C

Mô tả


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 76

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-sac-cap-sac/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/aiyovi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/coteetci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/fantasy/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/hoco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/phu-kien-vang/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/remax/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/ipad/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/iphone/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/titan-viet-nam/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/sac-khong-day/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-usb-type-c-usb-c/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bezalel in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powerline/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powercore/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-cap-sac-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/tai-nghe-airpods/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-bluetooth-airpods-iphone-7/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-iphone-7-chinh-hang-apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 246

Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 281

Pin sạc dự phòng Xiaomi 10.000mAh (2016) Pro. Thiết kế siêu mỏng. Sạc nhanh 2 chiều. Cổng USB Type-C. Sạc 4 lần iPhone 6. BH 1 năm 1 đổi 1 – Phụ Kiện Vàng

Thông số kỹ thuật.

  • Hãng SX: Xiaomi
  • Công nghệ: Quick Charge – Sạc nhanh 2 chiều
  • Input: 5.0V / 2.0A
  • Output: 9.0V / 2.0A
  • Hỗ trợ: USB Type-C
  • Loại pin: Pin Lithium-Polymer
  • Kích thước: 128.5*75*12.6mm
  • Sử dụng: dùng cho tất cả các Smartphone, Table, iPhone, Samsung..
  • Bảo hành: 12 tháng (1 đổi 1)


– Được công bố ngay sau Xiaomi Mi 5, viên pin sạc dự phòng Xiaomi 1.000mAh Pro phiên bản 2016 có những cải tiến gì thực sự đáng giá?

 

Pin sạc dự phòng Xiaomi Mi Powerbank Pro 1000mAh phiên bản 2016 không nhỏ bé như bản 2015, phiên bản mới này được Xiaomi trải rộng ra nhưng lại được ép đến siêu mỏng, rất phù hợp với các loại túi xách hiện nay.

 

Pin sạc dự phòng Xiaomi Mi Powerbank Pro 2016 có những điểm gì mới?

 

– Xiaomi Mi Powerbank Pro 2016 vẫn sử dụng vỏ kim loại chắc chắn, độ hoàn thiện tốt và kiểu dáng bo giống như các mẫu pin cũ của Xiaomi nhưng màu sơn xám chì mới nhìn lạ và đẹp mắt.

– Điều đặc biệt là viên pin mới lần này chỉ có dung lượng 10.000 mAh nhưng lại được trang bị công nghệ sạc nhanh ở cả cổng vào lẫn cổng ra. Cụ thể, cả chiều sạc vào và sạc ra của pin đều hỗ trợ các mức sạc 5V/2A, 9V/2A và 12V/1.5A. Với điện áp đầu ra 12V/1.5A, pin cũng có thể sạc được cho cả laptop dùng cổng USB Type-C.
pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-19

 

– Một tính năng nho nhỏ khác nhưng chưa thực sự hợp thời đó là cổng sạc vào của viên pin này đã được nâng cấp lên cổng USB Type-C thay vì microUSB type B như mọi khi. Tất nhiên, vì là giai đoạn chuyển giao công nghệ nên Xiaomi cũng chỉ tặng thêm đầu chuyển từ type B sang type C, thay vì làm cho thẳng một sợi cáp Type-C liền. Nhờ đó người dùng có thể sử dụng thoải mái giữa máy dùng cổng Type-B và Type-C mà không lo về dây cáp.

 

Những đánh giá thực tế đầu tiên về viên Xiaomi Mi Powerbank Pro 2016

 

– Để đánh giá về hiệu suất thực tế, chúng tôi sử dụng Mi Powerbank Pro để sạc cho chiếc Xiaomi Mi 5 (pin 3.000 mAh), Bphone (3.000 mAh) và Galaxy J3 2016 (2600 mAh). Kết quả, viên pin Mi Powerbank Pro dung lượng 10.000 mAh sạc đầy được cho hai chiếc Xiaomi Mi 5 và Bphone. Số pin còn lại trong cục pin dự phòng sạc tiếp được 84% pin cho chiếc Galaxy J3 2016 thì pin báo hết.

 

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-18

 

– Như vậy, hiệu suất thực tế (tỷ lệ chuyển đổi) của Mi Powerbank Pro đạt khoảng 82%, con số cao hơn khá nhiều so với các mẫu pin cũ của Xiaomi mà chúng tôi đã từng trải nghiệm, ví dụ như mẫu 20.000 mAh đạt hiệu suất thực tế 67%, mẫu 10.000 mAh đạt 72,6% và mẫu 10.400 mAh đạt 75%.

 

– Đặc biệt, do Mi Powerbank Pro hỗ trợ sạc nhanh ở cả đầu sạc ra cho thiết bị nên thời gian sạc cho những điện thoại tích hợp công nghệ sạc nhanh cũng được rút ngắn đáng kể. Cụ thể với thử nghiệm sạc nhanh ở đầu ra của viên pin này với chiếc Samsung Galaxy S7, chúng ta sẽ thấy viên Pin 3,000 mAh của máy được sạc đầy từ 15% tới 99% chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ.

 

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-17

 

– Tóm lại, điểm đáng chú ý ở viên pin Mi Powerbank Pro này là có thiết kế mỏng và màu xám chì lạ mắt, đẹp. Pin hỗ trợ cổng USB-Type C, có khả năng sạc nhanh ở cả hai chiều và đặc biệt là hiệu suất thực tế cao hơn nhiều so với các pin dự phòng trước đó của Xiaomi. Tuy nhiên, đổi lại thì mức giá của pin cũng cao hơn so với những mẫu dung lượng tương đương của chính Xiaomi và nhiều hãng khác.

 

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-2

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-3

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-4

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-5

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-6

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-7

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-8

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-9

pin-sac-du-phong-xiaomi-10.000mAh-pro-cong-usb-type-c-10

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xiaomi 10.000mAh Pro – USB Type-C”

Notice: Undefined index: show_onarticlepages in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/tawkto-live-chat/tawkto.php on line 251

Notice: Undefined index: exclude_url in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/tawkto-live-chat/tawkto.php on line 253

Notice: Undefined index: display_on_shop in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/tawkto-live-chat/tawkto.php on line 314

Notice: Undefined index: display_on_productcategory in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/tawkto-live-chat/tawkto.php on line 315

Notice: Undefined index: display_on_productpage in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/tawkto-live-chat/tawkto.php on line 316

Notice: Undefined index: display_on_producttag in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/tawkto-live-chat/tawkto.php on line 317