Shop

Home Pin sạc dự phòng Pin dự phòng AIYOVI 13.000mAh BT-5 + Tai nghe Bluetooth 4.0

Pin dự phòng AIYOVI 13.000mAh BT-5 + Tai nghe Bluetooth 4.0

Mô tả


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 76

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-sac-cap-sac/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/aiyovi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/coteetci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/fantasy/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/hoco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/phu-kien-vang/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/remax/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/ipad/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/iphone/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/titan-viet-nam/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/sac-khong-day/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-usb-type-c-usb-c/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bezalel in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powerline/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powercore/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-cap-sac-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/tai-nghe-airpods/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-bluetooth-airpods-iphone-7/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-iphone-7-chinh-hang-apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 246

Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 281

Kèm tai nghe AIYOVI Bluetooth 4.0 cao cấp kết hợp với pin sạc dự phòng AIYOVI 13.000mAh sẽ trở thành 1 siêu thảm công nghệ hàng đầu hiện nay.

 

Thông số kỹ thuật.

  • Hãng SX: AIYOVI Đài Loan
  • Bộ sản phẩm: Pin dự phòng AIYOVI 13.00mAh + Tai nghe Bluetooth 4.0

  • Sử dụng: Tất cả smartphone, máy tính bảng, iphone, samsung, LG, Asus
  • Dung lượng: 13.000mAh.
  • Kích thước: 135*85*25mm.
  • Trọng lượng: 317g.
  • Tai nghe Bluetooth 4.0.
  • Đàm thoại liên tục 24-48 tiếng.
  • Thời gian chờ lên đến 24 tháng
  • Bảo hành: 13 tháng (1 đổi 1)

 

PIN SẠC DỰ PHÒNG AIYOVI 13.000MAH

 

1) Pin sạc dự phòng AIYOVI 10.000mAh có thiết kế 2 trong 1 (là pin sạc dự phòng là tai nghe Bluetooth)
2) Vien pin sạc dự phòng AIYOVI 10.000mAh có dung lượng cao và ổn định cao.
3) Thiết kế pin sạc dự phòng AIYOVI 10.000mAh đảm bảo an toàn chống ngắn mạch, tự ngắt khi sạc đầy, tự điều chỉnh dòng điện khi sạc cho thiết bị, chống bị dò điện.
4) Lõi pin lithium polymer cao cấp có độ bền cao khi sử dụng.
5) Pin có 2 cổng sạc USB 3A giúp sạc nhanh cho các thiết bị.
6) Có màn hình LD hiển thị dung lương pin.
7) Với chế độ vừ sạc vửa xả thông minh giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn.
8) Thiết kế thời trang có khe để tai nghe Bluetooth (tự động sạc khi gắn tai nghe vào pin dự phòng)

 

TAI NGHE AIYOVI BLUETOOTH 4.0

 

1) Tai nghe AIYOVI Bluetooth 4.0 kết nối được với tất cả các smartphone và máy tính bảng.
2) Thời gian đàm thoại liên tục từ 24-48 tiếng, thời gian chờ lên tới 24 tháng.
3) Thiết kế thời trang tiện lợi cho người sử dụng (có tai nghẹ phụ đi kèm)
4) Đàm thoại cực tốt với âm thanh chuẩn nhất có lọc tạp âm.
5) Sạc trực tiếp khi gắn trên viên pin dự phòng.
Chú ý:
* Không được tự ý tháo mở pin sạc dự phòng & tai nghe.
* Không được cho pin dự phòng tiếp xúc với lửa
* Không để pin sạc dự phòng ở nơi có nhiệt độ cao
* Tắt nguồn khi không sử dụng.
* Tránh xa tầm tay trẻ em

pin-sac-du-phong-aiyovi-bt-5-tai-nghe-bluetooth-4.0-17

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-1

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-2

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-3

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-4

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-5

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-6

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-7

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-8

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-9

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-10

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-11

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-12

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-14

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-15

pin-sac-du-phong-aiyovi-tai-nghe-bluetooth-aiyovi-4.0-16

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Pin dự phòng AIYOVI 13.000mAh BT-5 + Tai nghe Bluetooth 4.0”