Pin sạc dự phòng

Pin sạc dự phòng Remax Proda 30.000mAh

Đăng Tháng Một 20, 2016 lúc 12:57 chiều bởi / No Comments


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 76

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-sac-cap-sac/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/aiyovi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/coteetci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/fantasy/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/hoco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/phu-kien-vang/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/remax/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/ipad/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/iphone/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/titan-viet-nam/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/sac-khong-day/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-usb-type-c-usb-c/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bezalel in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powerline/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powercore/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-cap-sac-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/tai-nghe-airpods/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-bluetooth-airpods-iphone-7/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-iphone-7-chinh-hang-apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 246

Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 281

Pin sạc dự phòng Proda 30.000mAh cao cấp chính hãng Remax 100%. Dung lượng lớn 30.000mAh, sạc 4 thiết bị cùng lúc. BH 12 tháng – FREESHIP toàn quốc

  • Tên sản phẩm: Pin sạc dự phòng Remax Proda 30.000mAhGIÁ 800K – Bảo hành 12 tháng
  • Mã sản phẩm: Proda30000
  • Hãng sx: REMAX
  • Lõi Pin: Polymer Core 30.000mAh
  • Input: DC5V-2.0A
  • OutPut: DC5V-4.2A
  • Kết nối: 4 cổng USB
  • Kích thước: 16.2cm x 10cm x 1.2cm
  • Trọng Lượng: 500g
  • Bảo hành 12 tháng (lỗi đổi mới)

Pin sạc dự phòng Proda 30.000mAh cao cấp chính hãng Remax 100% là sản phẩm pin dự phòng cho smartphone, máy tính bảng chính. Pin sạc dự phòng Proda 30.000mAh chính hãng Remax là dòng pin dự phòng có dung lượng khá lớn, tiện dụng cao của Remax, được nhiều người dùng đặc biệt ưa chuộng.

Viên Pin sạc dự phòng Remax Proda 30.000mAh được thiết kế sạc nhanh cho các thiết bị (sạc đầy iPhone 6/6S 4.7inch trong 1,8 tiếng). Để nạp đầy pin cho viên Pin sạc dự phòng Remax Proda 30.000mAh thì mất khoảng 11 tiếng với củ sạc 2A.

Viên Pin sạc dự phòng Remax Proda 30.000mAh phù hợp với những người có nhu cầu đi lại cao như dân phượt phủ, người thường xuyên phải đi công tác xa, cánh lái xe hay một nhóm bạn đi chơi picnic…

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-1

Hãng Remax đã tích hợp con chip thông mình cho viên Pin sạc dự phòng Remax Proda 30.000mAh để hỗ trợ tự ngắt khi dòng điện quá tải hay khi đã sạc đầy năng lượng cho viên pin dự phòng.

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-2

Trên đầu viên pin được thiết kế Với 4 cổng USB hỗ trợ sạc cho nhiều thiết bị cùng lúc trong đó có 2 cổng USB 1A thông thường và 2 cổng USB 2A hỗ trợ sạc nhanh cho thiết bị. Và 1 cổng Micro USB 2A để sạc cho viên pin dự phòng

Trên mặt trước của viên Pin sạc dự phòng Remax Proda 30.000mAh được tích hợp thêm màn hình LCD hiển thị thông số của dung lượng pin.

Nút nguồn được đặt một cách tinh tế bên sườn của viên pin sạc dự phòng Proda cao cấp

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-3

Viên Pin sạc dự phòng Remax Proda 30.000mAh có thiết kế nhỏ gọn và rất mỏng chỉ 120mm nhưng chứa trong mình lõi pin cực khủng Polymer Core 30.000mAh, với 2 màu sắc trắng đen cực kỳ lịch sự và sang trọng.

Mặt trước và sau viên Pin sạc dự phòng Remax Proda 30.000mAh được bọc da sang trọng với đường chỉ viền khâu tinh tế và bắt mắt.

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-4

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-5

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-6

Được thiết kế với 4 cổng USB để sạc cho nhiều thiết bị cùng một lúc rất tiện lợi

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-7

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-8

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-9

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-12

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-13

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax-14

pin-sac-du-phong-proda-30.000mah-cao-cap-chinh-hang-remax

Bạn cần một viên pin dự phòng dung lượng lớn để phục vụ cho việc đi công tác hay đi chơi xa hãy đến PHỤ KIỆN VÀNG và sở hữu viên Pin sạc dự phòng Proda 30.000mAh chính hãng Remax hàng cao cấp siêu khủng nhất hiện nay, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi có 1 viên pin sạc dự phòng cao cấp siêu khủng này mà ko lo hết pin cho thiết bị của mình

Trả lời