Tai nghe & Loa

Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPods

Đăng Tháng Mười Hai 30, 2015 lúc 11:00 chiều bởi / No Comments


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 76

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-sac-cap-sac/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/aiyovi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/coteetci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/fantasy/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/hoco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/phu-kien-vang/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/remax/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/ipad/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/iphone/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/titan-viet-nam/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/sac-khong-day/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-usb-type-c-usb-c/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bezalel in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powerline/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powercore/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-cap-sac-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/tai-nghe-airpods/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-bluetooth-airpods-iphone-7/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-iphone-7-chinh-hang-apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/gioi-thieu/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 176

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 246

Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 281

Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPods cao cấp chính hãng REMAX được thiết kế có kích thước nhỏ gọn kết hợp với kiểu dáng trang nhã, màu sắc sang trọng làm cho bạn trở nên năng động, sành điệu và trẻ trung. Sản phẩm được sản xuất từ hợp kim kim loại và các loại vật liệu cao cấp tạo lên 1 siêu phẩm chất lượng cao giá rẻ. PHỤ KIỆN VÀNG

Thông số kỹ thuật Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPods

  • Tên sản phẩm: Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPodsGiá 350k
  • Mã sản phẩm: RM-565i
  • Hãng SX: REMAX
  • Độ nhạy: 95±3dB
  • Dòng điện: 80mW
  • Jack: 3.5mm mạ vàng
  • Chiều dài: 130cm
  • Màu sắc: Vàng, Đen, Đỏ
  • Phù hợp với các dòng: iPhone, iPad, Samsung HTC LG Sony BlackBerry etc smartphones, MP3/MP4, Các thiết bị khác có giắc 3.5mm
  • Bảo hành 12 tháng

Video đập hộp Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPods cao cấp do PHỤ KIỆN VÀNG cung cấp

Có lẽ các bạn đã nghe khác nhiều đến cái tên REMAX dù bạn đã thực sự sử dụng hay chưa sử dụng các sản phẩm của hãng. Hiện nay REMAX đã và đang có một vị thế tương đối lớn ở thị trường Việt Nam với các dòng sản phẩm phụ kiện cho iPhone nói riêng và phụ kiện SmartPhone nói chung, nói vậy lại lan man quá vì hôm nay PHỤ KIỆN VÀNG giới thiệu đến các bạn 1 siêu phẩm giá rẻ nhưng chất lượng của nó lại cực cao cấp đó là Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPods chính hãng REMAX.

Hôm nay PHỤ KIỆN VÀNG chúng tôi sẽ có bài đánh giá về Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPods do chính hãng REMAX phân phối. Tuy chiếc REMAX RM-565i này không phải là sản phẩm đắt đỏ nhưng nó cũng được liệt vào dòng tai nghe cao cấp vì nó đã chiếm được lòng tin của các tín đồ âm thanh. Đảm bảo bạn sẽ cực hài lòng khi được trên tay sản phẩm này.

Phá hộp tai nghe REMAX RM-565i

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-1
Hộp của tai nghe REMAX RM-565i có dạng chữ nhật dài, thêm 1 móc ở trên đầu để dễ trưng bày hơn

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-2
Mặt sau của hộp Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPods có khá nhiều chữ, đa phần là giới thiệu về các tính năng của tai nghe

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-3
Mở rút vỏ hộp ra là thấy được tai nghe REMAX RM-565i để trên lớp nhung dày dặn, và hộp đựng phụ kiện

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-4
Tai nghe REMAX RM-565i được làm bằng thép

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-5
Mua tai nghe REMAX RM-565i được tặng 1 hộp đựng cao cấp sang trọng và 2 bộ nút tai

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-6
Phần tai nghe Remax RM-565i và jack cắm được làm hoàn toàn bằng thép không rỉ, kèm theo đó là dây dẹt chống rối, mic đàm thoại!

Chất âm

Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPods đem tới cho người nghe cảm giác sôi động ngay từ khi đặt lên tai nghe. Đó là vì nó có chất âm mang hơi hướng V shape nhẹ, nhưng vẫn có một cái nền khá là sáng sủa và sạch sẽ. Kết quả là một tai nghe có âm “lai” giữa một sản phẩm dành cho basshead với một sản phẩm dành cho những người yêu nhạc nhẹ, tạo nên một chất âm khá là lạ nhưng phải nói là vẫn dễ nghe!

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-7

Bass

Khi nghe nói tai nghe mang hơi hướng V shape thì mọi người sẽ nghĩ Tai nghe 3.5mm Remax RM-565i EarPods có âm bass cực kì nhiễu và rất khó nghe. Nhưng mình dùng từ “hơi hướng” chứ không phải hoàn toàn là như vậy. Bass của RM-565i có lượng nằm ở trên mức trung bình, không quá nhiều gây khó chịu cho người nghe nhưng hoàn toàn không thiếu lượng một tẹo nào. Khi nói về lượng bass của 565i thì cũng phải bàn về độ fit, vì đây là một tai nghe nhỏ, fit vào ống tai hoàn toàn bằng tips nên lượng bass hoàn toàn phụ thuộc vào cách đeo tips. Nếu đeo tips lớn, tai nghe sẽ ở xa màng nhĩ hơn nên lượng bass cũng có giảm đôi phần, ngược lại nếu đeo tips nhỏ thì tai sẽ ở sâu hơn, bass thì nhiều hơn khá nhiều!

Điều mà mình thấy tốt hơn khá nhiều tai nghe ở tầm giá này đó là tốc độ bass của 565i khá là tốt. Nó không dứt ngay sau khi chơi, đây hoàn toàn không phải là một tai nghe có bass light và nhanh nhưng không bị kéo quá dài gây vang. Speed bass 565i có kéo đuôi, nhưng ở một thời lượng đủ để cảm thấy độ nhấn nhá của bass. Bass cũng nằm trên một cái nền sạch nên cảm giác chắc và tròn hơn. Phần mid bass được làm punchy, có độ nổi và tốc độ mình cho là khá tốt. Các bài có trống đánh dồn dập như Alejandro của Lady Gaga thể hiện được thể mạnh của RM 565i ở phần mid bass khi bass có kéo đuôi ở mức vừa phải, đủ tròn và nổi để làm bài nhạc trở nên sôi động và mạnh mẽ!

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-8

Mình rất hiếm thấy các tai nghe có sub bass nhiều lượng và vẫn giữ được cái nền âm sáng được như RM 565i. Tất nhiên, vì là một tai nghe tầm giá dưới 400 ngàn nên âm trường không rộng nên mỗi khi có sub bass nổi lên thì phần nền không còn nhiều chỗ trống, nhưng vẫn không phải vì thế mà phần nền này sáng tối không quan trọng. Phần sub bass khi được chơi trên nền sáng có cảm giác nổi hơn, không bị lan và ù vang như những tai nghe đã có sub bass cực kì mạnh lại có cả nền tối và dày. Phần sub này theo mình vẫn có thể chơi được cái bài Jazz có cấu trúc phức tạp vì nó không gây lấn với các dải khác. Nhưng dù sao thì nói tổng thể bass RM 565i vẫn hợp với các bản pop sôi động và dance mạnh mẽ, thậm chí EDM có cấu trúc phức tạp hơn. Vocal, Jazz có hơi dư thừa bass một chút, nhưng đều có thể chơi ở mức chấp nhận được

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-9

Mid

Đây có lẽ là phần mình cho là hơn các tai nghe ở tầm giá này. Đa phần tai nghe ở tầm giá này làm phần mid khá là chán, bị tối, ù và thiếu chi tiết nên đa phần vẫn chỉ để chơi các âm trung của các bài Dance, Dubstep chứ chơi những bản nhạc có phần âm trung phức tạp, cần kĩ thuật cao như Jazz, Swing thì chơi không tốt cho lắm. Nhưng RM 565i lại khác, đây là lý do mà mình nói đây là một trong những tai nghe mình thích trong tầm giá này. Phần mid sáng sủa, nhưng vẫn giữ được độ dày dặn. Một tai nghe ở tầm này cũng có chất mid khá tương tự đó là Tangmai F0, nhưng mình vẫn đánh giá mid RM 565i hơn một chút ở độ dày dặn, mid F0 sáng sủa, độ chi tiết tốt nhưng hơi mỏng nên ở một số bài có cảm giác hơi khó nghe

Độ chi tiết mid khá tốt, giọng ca sĩ luôn có chỗ đứng riêng, rõ ràng trên bản nhạc chứ không hề chìm, không bị làm mờ như đa phần các tai nghe ở tầm này. Các bản nhạc chậm rãi như Mean Ol Moon của Norah Jones hay phiên bản Swing nhạc cụ của bài đó đều cho chất mid rõ ràng, sáng sủa, tách bạch. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, RM 565i có thể đối đầu về khoản độ chi tiết mid với các tai nghe dưới 500 ngàn, nhưng khi đụng các tai nghe cao hơn như E10s thì vẫn thấp hơn một bậc

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-10

Xét tổng thể thì mid 565i khá là cân bằng, không bị dồn hẳn về một phần nào. Nhưng mình cảm thấy nó vẫn hơi nghiêng về phần high mid một chút. Các giọng ca sĩ thường được làm sáng hơn một chút so với bản gốc. Vấn đề về sib thì Remax đã làm rất tốt khi trong 1 tuần sử dụng mình chưa gặp một lần bị sibalance nào dù ở bất cứ thể loại nhạc nào!

Có thể nói mid 565i là một chất mid khá là đa dụng. Nó sáng sủa, chi tiết khá tốt nên có thể chơi được nhiều thể nhạc khác nhau mà không có cảm giác thiếu thốn ở phần nào. Điểm yếu duy nhất mà mình tìm ra được ở mid RM 565i có lẽ là phần low mid, nó chưa đủ dày dặn để có thể chơi được vocal trầm của nam. Còn các phần khác, mình cho là 565i có thể chơi được mức ở ổn tới tốt!

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-11

Treble

Không sở hữu chất treble nhiều lượng, tơi và giàu năng lượng như Somic MH405, nhưng độ chi tiết treb 565i vẫn hơn 405 một bậc. Treble 565i được chơi theo kiểu nhẹ nhàng, ngọt hơn 405 và cũng bớt sắc bén hơn. Các bản nhạc swing có cảm giác đủ treble, không thừa cũng không thiếu, nhưng cảm thấy treble được chơi rõ ràng hơn ở MH405. Tuy bass rất dày và chiếm nhiều không gian nhưng treb vẫn luôn được một không gian nhất định, đánh tập trung và đủ để làm nền cho bài nhạc sáng sủa hơn!

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-earpods-12

Tổng kết

Có thể nói Tai nghe Remax RM-565i là một trong những tai nghe có chất lượng tốt nhất với giá chỉ 350.000đ. Chỉ với số tiền nhỏ đó, ta đã có một tai nghe được thiết kế khá là cao cấp với housing bằng thép sáng bóng, dây dẹt chống rối dày dặn. Hơn nữa, chất âm RM 565i cũng nằm trong top những tai nghe tốt ở tầm giá này: bass dày dặn, lượng khá, có kéo đuôi, mid sáng và chi tiết, treble ngọt ngào và đủ lượng! Đây là một tai nghe tạp, sử dụng được ở bất cứ đâu cũng như chơi bất cứ thể loại nhạc nào!

Xem thêm một số hình ảnh của tai nghe 3.5mm Remax RM-565i earpods

tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-2
tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-3
tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-1
tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-5
tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-6
tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-7
tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-8
tai-nghe-3.5mm-remax-rm-565i-9

Trả lời