Pin sạc dự phòng

Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh

Đăng Tháng Một 6, 2016 lúc 7:18 chiều bởi / No Comments


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 76

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-sac-cap-sac/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/aiyovi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/coteetci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/fantasy/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/hoco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/phu-kien-vang/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/remax/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/ipad/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/iphone/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/titan-viet-nam/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/sac-khong-day/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-usb-type-c-usb-c/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bezalel in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powerline/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powercore/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-cap-sac-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/tai-nghe-airpods/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-bluetooth-airpods-iphone-7/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-iphone-7-chinh-hang-apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 246

Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 281

Không thể tin được Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh có thể sạc được hơn 6 lần iPhone 6, hơn 3,5 lần iPad Mini. Sử dụng công nghệ tự ngắt giúp bảo vệ pin thiết bị. 2 cổng sạc 2.1A sạc nhanh cho 2 thiết bị – Bảo hành 12 tháng chính hãng – PHỤ KIỆN VÀNG

Note: Mua Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh tặng cáp 2 đầu cao cấp

  • Tên sản phẩm: Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAhGiá: 590k
  • Mã sản phẩm: JR-D101
  • Hãng SX: JOYROOM
  • OutPut: 2 cổng USB 2.A
  • Màn hình: LCD
  • Đèn Pin: 2 bóng LED siêu sáng
  • Trọng Lượng: 430G
  • Màu sắc: Trắng, Đen
  • Bảo hành: 12 tháng

Viên Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh với dung lượng pin siêu khủng có thể sạc đầy cho iPhone 6 khoảng hơn 6 lần, sạc đầy cho iPad mini khoảng hơn 3,5 lần. Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh chính hãng JOYROOM Có thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho người không có thời gian ngồi 1 chỗ để sạc cho iPhone/ipad/samsung.., Với vỏ ngoài của Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh được thiết kế chống va đập rất bền trong quá trình sử dụng.

JOYROOM chú trọng đến những người sử dụng SmartPhone hay máy tính bảng với hiệu xuất cao mà không có thời gian ngồi ở nhà cắm sạc vậy nên hãng cho ra đời viên Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh cao cấp. Lõi Pin Polymer 20000mAh cao cấp đạt hiệu xuất cao sẽ phù hợp với nhóm đối tượng này.

Không những vậy viên Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh còn sử dụng chip thông minh có thể tự ngắt khi đã sạc đầy pin cho thiết bị. Tưởng chừng việc nạp đầy năng lượng cho viên Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh này mất khá nhiều thời gian nhưng không bạn chỉ mất khoảng 4-5 tiếng đồng hồ là đã nạp đầy năng lượng cho viên pin sạc dự phòng siêu khủng chính hãng JOYROOM này.

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-2

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-1

Vô cùng tiện lợi với màn hình LCD trên thân pin giúp bạn kiểm soát được lượng pin đã đầy hay sắp hết rồi nhé.

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-3

Tuy viên Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh có thiết kế nhỏ gọn nhưng nó chứa trong nó là lõi pin Polymer siêu khủng 20000mAh thì nó hoàn toàn có thể sạc đầy cho iPhone 6 trên 6 lần sạc, hay sạc đầy cho iPad Mini trên 3,5 lần sạc.

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-4

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-5

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-8

Viên Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh được thiết kế với màn hình LCD hiển thị dung lượng ở mặt trước, bên sườn trái đặt phím nguồn vô cùng tiện lợi, kết hợp với sườn phải là cổng Micro USB để nạp đầy năng lượng cho viên Pin JOYROOM. Phía trên được đặt 2 cổng xả USB đều có công xuất 5V-1A cùng sự kết hợp hài hòa của 2 bóng LED tạo thành 1 chiếc đèn pin tiện lợi.

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-7

Trong viên Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh có tích hợp 1 con chip thông minh với công nghệ mới nhất để tự ngắt khi đã sạc đầy năng lượng cho thiết bị.

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-6

2 bóng đèn LED ở phía trên sẽ trở thành chiếc đèn pin tiện lợi giúp bạn mò mẫm trong đêm tối mà không phải sợ sệt gì cả :D.

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-9

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-12

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-11

Nhỏ nhắn xinh xắn nhưng viên Pin sạc dự phòng JOYROOM 20.000mAh có thể sạc nhanh đồng thời cùng lúc cho 2 thiết bị nhé.

pin-sac-du-phong-joyroom-20000mah-10

Kiểu dáng thiết kế thời thượng nhất từ trước đến nay, nhỏ nhắn, gọn gàng, thời trang nhưng mang trong mình một nguồn năng lượng vô cùng lớn.

Trả lời