Pin dự phòng Rock

Pin sạc dự phòng Rock Stone 5.000mAh

Đăng Tháng Mười Hai 31, 2015 lúc 6:38 chiều bởi / No Comments


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 76

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-sac-cap-sac/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-loa-titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/aiyovi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/arun/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/baseus/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/coteetci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/fantasy/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/hoco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/joyroom/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/phu-kien-vang/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/remax/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/rock/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/samsung/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/titan/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/xiaomi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/tai-nghe-khong-day-bluetooth/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/ipad/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/iphone/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/titan-viet-nam/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/sac-khong-day/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-usb-type-c-usb-c/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cap-sac-nillkin/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bezalel in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-maxco/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-recci/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powerline/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/anker-powercore/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-anker/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/cu-cap-sac-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/m/pin-sac-du-phong-bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/brands/bagi/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/t/tai-nghe-airpods/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-bluetooth-airpods-iphone-7/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Notice: Undefined index: http://www.pinsacduphongcaocap.com/san-pham/tai-nghe-iphone-7-chinh-hang-apple/ in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 138

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-links/seo-auto-links.php on line 246

Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /home/pinsacdu/public_html/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 281

PHỤ KIỆN VÀNG  bán sỉ lẻ Pin sạc dự phòng Rock Stone 5.000mAh 100% chính hãng, không bán hàng trôi nổi rẻ tiền. Bảo hành chính hãng 18 tháng.

Tên sản phẩm: Pin sạc dự phòng Rock Stone 5.000mAh  
Mã sản phẩm: PinRock50A
Lõi pin Polymer 5.000mAh
OutPut: USB 2.1A
InPut: 5V/2A
Trọng lượng: 260g
Kích thước: 130.69*70*15.7mm
Phụ Kiện: Cáp Micro USB 32cm, Sách hướng dẫn, Thẻ bảo hành
Bảo hành: 18 tháng
Màu sắc: Gold, Silver, Grey, Hồng

Pin sạc dự phòng hiện là phụ kiện được nhiều người dùng trang bị nên thị trường này cũng trở nên sôi động hơn với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất.

Người mua pin sạc dự phòng hiện có nhiều lựa chọn, phổ biến và giá tốt chủ yếu là thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Pisen hay Yoobao, còn đắt và cao cấp hơn có thể kể đến Anker, CyberPower và Enernizer.

Rock Stone là pin sạc dự phòng của nhà sản xuất phụ kiện Renqing Technology của Hồng Koong. Sản phẩm hiện được PHỤ KIỆN VÀNG phân phối tại Việt Nam và được bảo hành 12 tháng. Pin Rock Stone hiện có hai sản phẩm dung lượng 10.000 mAh giá 750.000 đồng và 5.000 mAh giá 470.000 đồng. Ngoài pin dự phòng, PHỤ KIỆN VÀNG còn phân phối phụ kiện thương hiệu Rock khác như cáp sạc..

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-1Vỏ hộp pin và bao da cho pin Rock Stone 5.000 mAh

Mở hộp và thiết kế

Viên pin Rock Stone trong bài đánh giá này có dung lượng 5.000 mAh sử dụng lõi pin polymer. Pin có thiết kế vuông vắn, vỏ bằng chất liệu nhôm chắc chắn và dải nhựa hai đầu theo nhà sản xuất là loại nhựa ABS chịu nhiệt và chống cháy. Sản phẩm có ba lựa chọn màu là vàng, bạc và màu xám. Bề mặt của pin được sơn mịn trông đẹp mắt. Kích thước của viên pin khá mỏng (9,9mm) và trọng lượng vừa phải (140g).

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-2Pin có 4 phiên bản màu: xám, bạc, vàng, hồng

Phụ kiện đi kèm hộp pin của Rock Stone 5.000 mAh gồm tờ hướng dẫn bằng hai thứ tiếng Anh và Trung cùng với dây cáp micro USB ngắn 32cm được thiết kế dẹt để sạc cho smartphone, máy tính bảng và các thiết bị khác. Sạc cho iPhoneiPad sẽ phải dùng dây cáp đi kèm với thiết bị của Apple.

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-3Vỏ bao da và viên pin

Pin sạc này có một cổng sạc đầu ra (sạc cho các thiết bị khác) sử dụng cổng USB thường và đầu vào (sạc cho viên pin) là cổng micro-USB. Điện áp đầu vào của pin là 5V và dòng sạc tối đa là 2A, còn điện áp đầu ra cũng là 5V với dòng sạc tối đa 2.4A. Pin có thể sử dụng phù hợp cho cả máy tính bảng, smartphone và các thiết bị số khác. Khi sạc, pin sẽ tự động chọn dòng điện phù hợp với thiết bị.

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-4

Bên cạnh hai cổng sạc vào và sạc ra, viên pin còn có 4 đèn LED thông báo tình trạng pin (mỗi đèn tương đương với 25% pin). Khi sạc vào, đèn LED đầu tiên sẽ sáng lên khi pin sạc được 25% và đến khi đầy 100% thì cả 4 đèn sẽ sáng lên. Nếu muốn kiểm tra dung lượng pin, chỉ cần lắc nhẹ viên pin là đèn LED sẽ sáng để người dùng biết dung lượng còn lại trong máy.

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-5
Pin dung lượng 5.000 mAh và có dòng sạc đầu ra tối đa tới 2.4A

Sử dụng thực tế

Mặc dù quyển hướng dẫn sử dụng không có tiếng Việt nhưng việc sử dụng viên pin sạc này thực sự là đơn giản. Chúng ta chỉ cắm cổng USB thường vào viên pin rồi cắm cổng micro-USB vào thiết bị cần sạc. Ngược lại, khi nạp điện cho pin thì chỉ cần cắm cổng micro-USB vào viên pin và cắm cổng USB thường vào củ sạc hoặc cổng USB của máy tính. Lưu ý là viên pin này có thể sạc vào và sạc ra cùng lúc cho các thiết bị khác.

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-6

Về hoạt động sạc ra, chúng tôi đã thử sạc pin từ Rock Stone 5.000 mAh cho chiếc smartphone LG G4 (máy mới mua được khoảng 2 tuần) có dung lượng pin 3.000 mAh. Kết quả, viên pin sạc dự phòng này sạc được đầy 1 lần pin cho chiếc LG G4 thì còn lại một vạch pin. Số pin còn lại sạc được 18% pin của LG G4 thì hết pin. Như vậy, hiệu suất (tỷ lệ chuyển đổi) của viên pin đạt khoảng 71%. Đây là mức hiệu suất khá tốt, gần như tương đương với pin sạc của Xiaomi và Pisen. Với mức hiệu suất này, Rock Stone 5.000 mAh có thể sạc được gần hai lần pin cho iPhone 6 (pin dung lượng 1810 mAh) trong một lần sạc.

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-7

Trong quá trình sạc cho LG G4, điện áp thực tế đầu ra của pin Rock Stone 5.000 mAh duy trì ổn định ở mức 4,9 – 5V và dòng sạc thay đổi theo phần trăm pin sạc được trong máy, lúc mới sạc (ở những % pin ban đầu) tối đa lên tới 1,6A. Thời gian sạc đầy cho pin mất khoảng 2 giờ 45 phút khi sử dụng củ sạc 5V, 2A chính hãng của Samsung. Chúng tôi chưa thử với các củ sạc 1A và cổng USB của laptop nhưng thời gian sạc từ các cổng này sẽ lâu hơn (dòng điện sạc từ cổng USB của máy tính phổ biến 500mA đến cao là 1,1A tùy máy tính).

Bên trong pin sạc Rock Stone 5.000 mAh

Khi mở viên pin ra Rock Stone 5.000 mAh, chúng tôi nhận thấy khung nhôm được chế tạo khá dày (gần 1mm) mang lại độ chắc chắn cho sản phẩm.

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-8

Mạch điện tử của viên pin được thiết kế 2 lớp. Nhà sản xuất không sử dụng IC chuyên dụng cho bộ biến đổi mà sử dụng vi điều khiển để điều khiển bộ biến đổi thông qua việc đóng – ngắt nhưng vẫn đảm bảo cơ chế bảo vệ quá dòng và quá áp.

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-9

Mạch của pin được gia cố chắc chắn bởi một khung nhựa bảo vệ pin. Các đường mạch, dây nối khá lớn đảm bảo độ ổn định của mạch.

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-10

Lõi pin của Rock Stone 5.000 mAh là loại pin Polymer. Tuy vậy, các thông tin để lại không giúp chúng tôi xác định được lõi pin là từ nhà cung cấp này ngoài chi tiết về dung lượng pin (điện năng 19Wh, 3.8V = 5.000 mAh theo công thức tính mAh = Wh x 1000/V).

pin-sac-du-phong-rock-stone-5.000mah-11

Kết luận

Tổng kết lại, Rock Stone 5.000 mAh có thiết kế đẹp, khung nhôm chắc chắn, hiệu suất ở mức khá và có cơ chế bảo vệ quá dòng và quá áp. Tuy vậy, mức giá của sản phẩm đang hơi cao so với một số thương hiệu khác, chẳng hạn như Xiaomi.

Trả lời